TÀU CỘNG ĐIẾNG HỒN KHI HAY TIN FED HẠ LÃI SUẤT NHÀ BĂNG