TT Trump sẽ ‘thất vọng’ nếu Triều Tiên trùng tu cơ sở phóng phi đạn