TT Trump: Người phát ngôn Trung Cộng 'nói ngu', Bắc Kinh gây nhiều ‘nỗi đau, mất mát’