TT Trump đến Afghanistan tự tay phục vụ gà tây cho binh sĩ Mỹ