TT Trump khẳng định với cử tri: ‘Nước Mỹ lại vĩ đại!’