TT Trump không dự ASEAN, châu Á lo ngại các cam kết của Hoa Kỳ