TT Trump đã ký luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong