TT Mỹ tiếp nạn nhân đàn áp tôn giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tòa Bạch Ốc