TT Chứng khoán rúng động vì dự báo của TĐ Apple, nhưng…