Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga trước ngưỡng cửa chạy đua hạt nhân mới