Trung Cộng thổi phồng số lượng 300 chiếc Airbus đặt mua ở Pháp