TRUNG CỘNG LẠI ĐẨY CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI LÊN NẤC THANG MỚI SAU SỰ CỐ BOEING 737 MAX 8