Trung Cộng cứng giọng trước khi bước vào đàm phán với Mỹ