Trung Cộng đưa tàu đến đón sinh viên về Hoa lục, Hồng Kông tiếp tục tê liệt