Trung bình 20 người chết/ngày do TNGT trong mấy ngày Tết