Trump giành chiến thắng sơ khởi trong quy định mới về tị nạn