Trận đánh Đồng Tâm đêm qua: Ba công an chết, một người dân hy sinh