Trùm sòng bài Macau nằm trong quan tài một triệu USD