Triều Tiên nghiên cứu kinh tế Việt Nam bên lề hội nghị thượng đỉnh