Tranh luận giữa các UCV TT Đảng Dân chủ ở Nevada: Ai thắng ai thua? Tranh luận Đảng Dân chủ ở Nevada. Từ trái sang phải: cựu Thị