Tập trận hải quân Mỹ Việt: 'Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời' ?