Tập đoàn TC dàn xếp đóng phạt vì vi phạm chế tài Iran