Toàn văn tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ sát cánh cùng ASEAN, chống lại Trung Quốc