Toàn văn thông cáo của Mỹ bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Cộng ở Biển Đông