TNS Graham đề nghị dự luật trừng phạt TC về Covid-19