Tình trạng toàn cầu: Cơn gió điên rồ đang càn quét trái đất, Tổng thư ký LHQ nói