Tình báo Hoa Kỳ: Trung Cộng che giấu sự bùng phát của virus