Tổng thống đầu tiên đột tử nghi do nhiễm virus Vũ Hán