Tổng thống Trump: Tình hình sẽ rất bất lợi cho người Công Giáo nếu ông thất cử