Tổng thống Trump quyên được số tiền kỷ lục chỉ sau một ngày tái tranh cử