Tổng thống Trump nói về yêu cầu Tổng giám đốc WHO từ chức: Ông ấy có vấn đề, chúng tôi đang điều tra