Tổng Thống Trump đăng tải những bài viết về quá trình luận tội và thị trường chứng khoán trên Twitter