Tổng thống Trump đổi ý về việc giải tán ban cố vấn chống dịch