Tổng thống Trump hủy tấn công Iran khi cân nhắc thiệt hại nhân mạng