Tổng thống Trump chọn đối đầu trực diện với Quốc Hội