Tổng Thống Trump: Các Lá Phiếu Gửi Qua Bưu Điện Sẽ Không gì khác hơn Là Gian Lận về bản chất