Tổng thống Macron: "NATO trong trạng thái chết não" - Minh Anh