Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị tái tranh cử trong thế thượng phong