Tổng thống Mỹ chọn hòa dịu sau vụ Iran bắn hỏa tiễn vào căn cứ ở Irak