Tổng thư ký Stoltenberg : NATO phải đối phó với sức mạnh Trung Cộng