Tổng thư ký của WHO - Đừng chính trị hóa coronavirus trừ khi muốn có thêm nhiều túi đựng xác chết !