Tướng Mỹ tiết lộ chủ đích của Iran trong vụ tấn công căn cứ quân sự