Tấn công cấp tập vào tổng thống Trump, nước cờ rủi ro của phe Dân Chủ ?