Tấm bảng “Black Lives Matter’ gây nhiều tranh cãi tại Houston đã được hạ xuống