TÌM BẠN NAM KẾT THÂN

Một người nữ 41 tuổi độc thân đang du lịch Mỹ ổn định kinh tế. Hiện có người thân tại Dallas muốn kết thân với một bạn Nam hòa nhã, thân thiện trong thời gian lưu lại Hoa Kỳ. Xin liên lạc với Chú Minh để biết thêm chi tiết lúc ban đầu:Chú Minh: 7413 Maplewood Dr., Rowlett, TX 75089 * Phone: (469) 396-5091   Read More...