Tiếp viên tiến đến mời cô rời khỏi máy bay, ban đầu cô không hiểu nhưng sau đó vô cùng cảm kích