Tin vui giữa giờ tuyệt vọng: Đức Hồng Y Philippe Barbarin vừa nhận được phán quyết vô tội