Tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị bắt như thế nào? - Nguyễn Tường Thụy