TẠI SAO CHÍNH PHỦ MỸ CÓ TIỀN PHÁT CHO DÂN ? TIỀN LẤY TỪ ĐÂU ?