Tại sao bức thư pháp 1.200 tuổi của Đài Loan làm Trung Cộng tức giận?